Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o w Kielcach
PROJEKTY UNIJNE
Projekty unijne

efs plue

 

 

Projekt „Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. Z o.o. w Kielcach” w ramach poddziałania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach” oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu przewiduje się m.in.
- modernizację budynku administracyjno - biurowego obejmującą: modernizację instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, wymianę bram garażowych, docieplenie stropów, ścian;   
- modernizację budynku myjni i lakierni obejmującą: wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę bram garażowych, docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu;
- modernizację budynku nowej hali obejmującą: wymianę stolarki okiennej (w tym świetlików dachowych) i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę bram garażowych, wymianę oświetlenia wewnętrznego z montażem nowej instalacji(w tym świetlików dachowych);
- modernizację budynku diagnostyki obejmującą: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę bram garażowych, docieplenie ścian zewnętrznych.   
CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o. o. w Kielcach.
EFEKTEM projektu na poziomie REZULTATÓW będzie:
- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) tony równoważnika CO2: 293,38
- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów GJ/rok: 3 954,00
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok: 3 498,00
- oszczędność energii elektrycznej MWh/rok: 30,95
- oszczędność energii cieplnej GJ/rok: 3953,00.
Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia kosztów opłat ponoszonych na energię elektryczną     i cieplną w budynkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach
EFEKTEM projektu na poziomie PRODUKTU będzie:
- zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej o 4 szt.;
- powierzchnia użytkowa w budynkach poddanym termomodernizacji 7837,13 m2.

Koszty całkowite projektu to 2 938 085,44 zł.
Udział dofinansowania POIiŚ 1 779 466,75 zł.
Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 31 grudnia 2019 r.


Informacja do Zapytania ofertowego z dnia 5 pażdziernika 2018 z dnia 8 października 2018 r.
w zwiazku z niemożnościa zamieszczenia zapytanie ofertowego w serwisie baza
konkurencyjności w dniu 5 października 2018 Wnioskodawca liczy bieg ważności niniejszego
zapytania ofertowego od dnia 8 października 2018 i wydłuża termin składania ofert do dnia 9
listopada 2018

 

Zapytanie ofertowe NR2/MPK/NCBR/2018

 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego
2/MPK/NCBR/2018 z dnia 18 października 2018

 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego 1/MPK/NCBR/2018 z dnia 5 października 2018

 

Odpowiedź na pytania oferenta do Zapytania ofertowego NR 2/MPK/NCBR/2018 z dnia 5 października 2018 z dnia 26 października 2018 r.

 

 Odpowiedź na pytania oferenta do Zapytania ofertowego NR 2/MPK/NCBR/2018 z dnia 5 października 2018 z dnia 26 października 2018 r. cz 2

 

Zapytanie ofertowe NR1/MPK/NCBR/2018


Odpowiedź na pytanie oferenta do Zapytania ofertowego NR 1/MPK/NCBR/2018 z dnia 5 października 2018 z dnia 26 października 2018 r.

 

 

 

 


 

Archiwalne

 


 

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych do zapytania nr 1

 


Unieważnienie zapytania NR 3 na sprawozdanie nadzoru inwestorskiego


Ponowne zapytanie NR 3/POIŚ z dnia 07.05.2018 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIŚ Z DNIA 30 MARCA 2018 r. NA ROBOTY BUDOWLANE

KOSZTORYS DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

 

 

Informacja do zapytania nr 1

Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów

 

Projekty wykonawcze:

ADMINISTRACJA OBIEKT 1


NOWA HALA OBIEKT 3

 

DIAGNOSTYKA OBIEKT 4


MYJNIA OBIEKT 5


Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ST-00 do ST-05

 

Projekt budowlany

 

Zawiadomienie o wyborze oferty 1

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiniecie projektów w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIŚ Z DNIA 30 MARCA 2018 r.

 

Projekt budowlany

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIŚ Z DNIA 30 MARCA 2018 r. 

 

Projekt budowlany

 


 

Zawiadomienie o wyborze do oferty nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty do ponownego zapytania nr 3

 


 

Zapytanie ofertowe nr 4 

 

Unieważnienie zapytania nr 4

Ponowne zapytanie nr 4

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr  POIS.01.02.00-00-0003/17-00 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.