Cennik biletów jednorazowych

BILET


Strefa

I**Strefa

II*


Strefa

III*


Strefa

IV*


Strefa

V*


Strefa

VI*

Strefa

VII*


Strefa

SUPER*

1

Normalny

2,50 zł

3,00 zł

3,50 zł

4,00 zł

4,50 zł

5,00 zł

5,50 zł

3,50 zł

2

Ulgowy 37 %

1,57 zł

1,89 zł

2,20 zł

2,52 zł

2,83 zł

3,15 zł

3,47 zł

3,15 zł

3

Ulgowy 49 %

1,27 zł

1,53 zł

1,78 zł

2,04 zł

2,29 zł

2,55 zł

2,81 zł

2,55 zł

4

Ulgowy 78 %

0,55 zł

0,66 zł

0,77 zł

0,88 zł

0,99 zł

1,10 zł

1,21 zł

0,77 zł

5

Ulgowy 93 %

0,18 zł

0,21 zł

0,25 zł

0,28 zł

0,32 zł

0,35 zł

0,39 zł

0,25 zł

6

Ulgowy 95 %

0,12 zł

0,15 zł

0,17 zł

0,20 zł

0,22 zł

0,20 zł

0,28 zł

0,20 zł

7

Karnet 10-cio

przejazdowy

normalny

20,00 zł

24,00 zł

28,00 zł

32,00 zł

36,00 zł

40,00 zł

44,00 zł

28,00 zł

8

Karnet 10-cio

przejazdowy

ulgowy

12,50 zł

15,00 zł

17,50 zł

20,00 zł

22,50 zł

25,00 zł

27,50 zł

17,50 zł


Objaśnienia :

*Strefa I – VII obejmuje strefę miejską i obszar stref podmiejskiej zgodnie z rozkładem jazdy dla danego kierunku.

** cennik strefy I obejmuje również obszar danej strefy oraz stref sąsiadujących.

*Strefa SUPER - obszar specjalny, międzystrefowy obejmujący więcej niż dwie strefy.