Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o w Kielcach
Historia MPK

budynekhist

Początki Komunikacji Miejskiej w Kielcach przypadają na dzień 22 lipca 1951 r., kiedy to na podstawie Uchwały Prezydenta Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach powstał Wydział, a następnie Zakład Komunikacji Miejskiej w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kielcach.

Pierwsze 4 linie komunikacyjne zostały uruchomione na trasach:
- Kielce - Dąbrowa
- Kielce - Bukówka
- Kielce - Dyminy
- Kielce - Białogon
na bazie taboru wypożyczonego z Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej.

bazaHist   baza2Hist

Stan taboru wynosił 5 autobusów, a załogi 16 osób. Pierwsze autobusy Komunikacja Miejska otrzymała w roku 1954. Były to autobusy marki "Chausson", szt. 6 po przebiegu z MZK Warszawa.

1.01.1956 r. - Ministerstwo Gospodarki Komunalnej powołało samodzielne przedsiębiorstwo - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kielcach.

1.01.1975 r. - utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, składające się z 5 oddziałów tj. Kielc, Radomia, Ostrowca Św., Skarżyska Kamiennej, Starachowic oraz dwóch Zakładów - Jędrzejowa i Sandomierza. Komunikacja Miejska w tym okresie obejmowała swym zasięgiem 10 miast i ponad 100 wsi obsługującej 726,3 tys. ludności.

1.11.1980 r. - decyzją Wojewody Kieleckiego nastąpiło wyłączenie oddziałów WPKM i powstały samodzielne Miejskie Przedsiębiorstwa Komunikacyjne.

1.01.1981 r. - likwidacja WPKM i powstanie samodzielnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach, któremu podporządkowano Zakład Komunikacji Miejskiej w Jędrzejowie.

1.01.1990 r. - ze struktury MPK w Kielcach wyłączono Zakład Komunikacji Miejskiej w Jędrzejowie.

1.07.1991 r. - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kielcach przekształcono w zakład budżetowy - Miejski Zakład Komunikacji w Kielcach.

2001 r. - uroczyste obchody 50-lecia Komunikacji Miejskiej w Kielcach.

2002 r. - przekształcenie zakładu budżetowego MZK w Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.