Cennik biletów jednorazowych Obowiązuje od 01.07.2018

BILET


Strefa

I**Strefa

II*


Strefa

III*


Strefa

IV*


Strefa

V*


Strefa

VI*

Strefa

VII*


Strefa

SUPER*

1

Normalny

3,00

3,60

4,20

4,80

5,40

6,00

7,20

4,20

2

Ulgowy 37 %

1,89

2,27

2,65

3,02

3,40

3,78

4,54

2,65

3

Ulgowy 49 %

1,53

1,84

2,14

2,45

2,75

3,06

3,67

2,14

4

Ulgowy 51%

1,47

1,76

2,06

2,35

2,65

2,94

3,53

2,06

5

Ulgowy 78 %

0,66

0,79

0,92

1,06

1,19

1,32

1,58

0,92

6

Ulgowy 93 %

0,21

0,25

0,29

0,34

0,38

0,42

0,50

0,29

7

Ulgowy 95 %

0,15

0,18

0,21

0,24

0,27

0,30

0,36

0,21

8

Karnet 10-cio

przejazdowy

normalny

24,00

29,00

34,00

38,00

43,00

48,00

58,00

34,00


*Strefa I – VII obejmuje strefę miejską i obszar stref podmiejskiej zgodnie z rozkładem jazdy dla danego kierunku.

** cennik strefy I obejmuje również obszar danej strefy oraz stref sąsiadujących.

*Strefa SUPER - obszar specjalny, międzystrefowy obejmujący więcej niż dwie strefy.