• *I. i VII.  turnus obejmują dwa pobytu 14 –dniowe poza sezonem
  • Odpłatność za transport dla pracowników wynosi 100 zł/osoba, dziecko do lat 15 -50zł
  • Doba w OW kończy się w soboty do godziny 15 –tej
  • Zapisy dla pracowników odbywają się w terminie do 30. 04. na podstawie zakwalifikowanych przez Komisję Socjalną złożonych uprzednio wniosków wg obowiązującego w Spółce wzoru
  • Regulamin pobytu w OW w Rowach znajduje się w każdym domku i prosimy o zapoznanie się z nim oraz przestrzeganie jego zapisów. Nieprzestrzeganie zapisów może być podstawą odmowy przyznania wczasów.
  • Ceny pobytu przed i poza sezonem dla pracowników i ich rodzin będących członkami związków wynoszą 30 zł/doba, a dla wszystkich pozostałych osób 35 zł/doba.

RADA FUNDACJI