naglowek

Projekt Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany

Projekt Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II

Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany etap – III

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. Z o.o. w Kielcach

Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

Wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach