Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach Sp. z o.o.
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 92
e-mail:sekretariat@mpk.kielce.pl

Telefony kontaktowe:
Centrala – 41 201 41 10, 41 34 524 21
Fax – 41 345 35 06
Sekretariat – 41 201 41 14
Prezes Zarządu –  41 201 41 10 wew. 201
Główna księgowa – 41 201 41 10 wew. 430
Radca Prawny – 41 201 41 10 wew.  203
Pracownia Psychotechniczna – 41 20 14 110 wew. 500
Marketing – 41 201 41 10 wew. 435 
Biuro rzeczy znalezionych – 41 201 41 10 wew. 435 
Dział Eksploatacji:
Kierownik Działu Eksploatacji – 41 20 14 110 wew. 450
Z ca Kierownika – 41 201 41 10 wew. 240
Zaopatrzenie – tel./fax 41 34 559 19
Dyspozytor Zajezdni:
 Usługi:
Stacja Kontroli Pojazdów – 41 34 57 62541 2014 110 wew. 241
Serwis radiotelefonów – 41 2014 110 wew. 329
Serwis ogumienia:
41 201 41 10 wew. 325
41 201 41 75
Adresy mailowe:
sekretariat@mpk.kielce.pl
zaopatrzenie@mpk.kielce.pl
reklama@mpk.kielce.pl
Inspektor Danych Osobowych
tel. 41 34 524 21 wew. 330
E-mail: iod@mpk.kielce.pl